Điểm thưởng dành cho PlayerOfHell

 1. 50
  Thưởng vào: 3 Tháng chín 2022

  Có hơn 200 bài post

 2. 40
  Thưởng vào: 4 Tháng bảy 2022

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 3. 30
  Thưởng vào: 31 Tháng ba 2022

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 4. 25
  Thưởng vào: 31 Tháng một 2022

  Có 100 bài post

 5. 30
  Thưởng vào: 31 Tháng mười hai 2021

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 6. 30
  Thưởng vào: 1 Tháng mười 2021

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 7. 25
  Thưởng vào: 5 Tháng chín 2021

  Có 50 bài post

 8. 30
  Thưởng vào: 3 Tháng tám 2021

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 9. 25
  Thưởng vào: 3 Tháng bảy 2021

  Có 30 bài post

 10. 7
  Thưởng vào: 3 Tháng bảy 2021

  User là nam giới