Điểm thưởng dành cho PrinceSmile

 1. 50
  Thưởng vào: 24 Tháng mười hai 2018

  Có hơn 400 bài post

 2. 50
  Thưởng vào: 26 Tháng mười hai 2017

  Có hơn 300 bài viết

 3. 50
  Thưởng vào: 4 Tháng hai 2016

  Có hơn 200 bài post

 4. 30
  Thưởng vào: 24 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 5. 30
  Thưởng vào: 24 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 6. 52
  Thưởng vào: 24 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 2 năm

 7. 30
  Thưởng vào: 24 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 8. 25
  Thưởng vào: 13 Tháng mười một 2015

  Có 100 bài post

 9. 25
  Thưởng vào: 13 Tháng mười một 2015

  Có 50 bài post

 10. 53
  Thưởng vào: 13 Tháng mười một 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 3 năm

 11. 40
  Thưởng vào: 13 Tháng mười một 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 12. 30
  Thưởng vào: 13 Tháng mười một 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 13. 25
  Thưởng vào: 13 Tháng mười một 2015

  Có 30 bài post