Điểm thưởng dành cho puko

 1. 52
  Thưởng vào: 15 Tháng tám 2020

  Tham gia diễn đàn hơn 2 năm

 2. 200
  Thưởng vào: 27 Tháng tám 2019

  Có hơn 1500 bài post

 3. 40
  Thưởng vào: 25 Tháng tám 2019

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 4. 30
  Thưởng vào: 22 Tháng năm 2019

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 5. 30
  Thưởng vào: 21 Tháng hai 2019

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 6. 125
  Thưởng vào: 29 Tháng mười hai 2018

  Có hơn 1000 bài post

 7. 30
  Thưởng vào: 23 Tháng mười một 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 8. 100
  Thưởng vào: 20 Tháng mười một 2018

  Có hơn 750 bài post

 9. 75
  Thưởng vào: 23 Tháng mười 2018

  Có hơn 500 bài post

 10. 50
  Thưởng vào: 17 Tháng mười 2018

  Có hơn 400 bài post

 11. 50
  Thưởng vào: 6 Tháng mười 2018

  Có hơn 300 bài viết

 12. 50
  Thưởng vào: 29 Tháng chín 2018

  Có hơn 200 bài post

 13. 30
  Thưởng vào: 24 Tháng chín 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 14. 25
  Thưởng vào: 18 Tháng chín 2018

  Có 100 bài post

 15. 25
  Thưởng vào: 13 Tháng chín 2018

  Có 50 bài post

 16. 25
  Thưởng vào: 29 Tháng tám 2018

  Có 30 bài post

 17. 7
  Thưởng vào: 25 Tháng tám 2018

  User là nam giới