Điểm thưởng dành cho s126Zoro1st

 1. 53
  Thưởng vào: 6 Tháng mười 2021

  Tham gia diễn đàn hơn 3 năm

 2. 52
  Thưởng vào: 25 Tháng sáu 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 2 năm

 3. 125
  Thưởng vào: 1 Tháng chín 2017

  Có hơn 1000 bài post

 4. 40
  Thưởng vào: 5 Tháng bảy 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 5. 100
  Thưởng vào: 25 Tháng sáu 2017

  Có hơn 750 bài post

 6. 75
  Thưởng vào: 11 Tháng tư 2017

  Có hơn 500 bài post

 7. 30
  Thưởng vào: 1 Tháng tư 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 8. 50
  Thưởng vào: 16 Tháng hai 2017

  Có hơn 400 bài post

 9. 30
  Thưởng vào: 1 Tháng một 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 10. 50
  Thưởng vào: 19 Tháng mười hai 2016

  Có hơn 300 bài viết

 11. 50
  Thưởng vào: 22 Tháng mười 2016

  Có hơn 200 bài post

 12. 30
  Thưởng vào: 3 Tháng mười 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 13. 25
  Thưởng vào: 14 Tháng chín 2016

  Có 100 bài post

 14. 25
  Thưởng vào: 29 Tháng tám 2016

  Có 50 bài post

 15. 25
  Thưởng vào: 12 Tháng tám 2016

  Có 30 bài post

 16. 30
  Thưởng vào: 4 Tháng tám 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 17. 7
  Thưởng vào: 5 Tháng bảy 2016

  User là nam giới