Điểm thưởng dành cho S705God

 1. 30
  Thưởng vào: 21 Tháng ba 2024

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 2. 30
  Thưởng vào: 23 Tháng mười một 2023

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 3. 30
  Thưởng vào: 24 Tháng chín 2023

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 4. 7
  Thưởng vào: 25 Tháng tám 2023

  User là nam giới

 5. 25
  Thưởng vào: 25 Tháng tám 2023

  Có 30 bài post