Điểm thưởng dành cho Savitar

 1. 40
  Thưởng vào: 3 Tháng tư 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 2. 50
  Thưởng vào: 7 Tháng một 2018

  Có hơn 200 bài post

 3. 30
  Thưởng vào: 19 Tháng mười hai 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 4. 30
  Thưởng vào: 20 Tháng chín 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 5. 25
  Thưởng vào: 7 Tháng tám 2017

  Có 100 bài post

 6. 25
  Thưởng vào: 3 Tháng bảy 2017

  Có 50 bài post

 7. 30
  Thưởng vào: 29 Tháng sáu 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 8. 30
  Thưởng vào: 28 Tháng tư 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 9. 7
  Thưởng vào: 24 Tháng ba 2017

  User là nam giới

 10. 25
  Thưởng vào: 24 Tháng ba 2017

  Có 30 bài post