Awarded Medals: selfie

 1. Thưởng vào: 31 Tháng tám 2016

  Thuấn Thân Shisui Event

  Uchiha Shisui Event

 2. Thưởng vào: 31 Tháng tám 2016

  Huy Dạ Level 4

  Huy Dạ Level 4

 3. Thưởng vào: 31 Tháng tám 2016

  Uế Itachi Event

  Tướng Event Uế Itachi

 4. Thưởng vào: 12 Tháng tư 2016

  Obito thập vĩ Event

  Obito thập vĩ Event

 5. Thưởng vào: 12 Tháng tư 2016

  Tam mục madara Event

  Tướng event Tam mục madara

 6. Thưởng vào: 12 Tháng tư 2016

  Lục đạo tiên nhân Event

  Tướng Event Lục đạo tiên nhân