Điểm thưởng dành cho ShinS168

 1. 52
  Thưởng vào: 3 Tháng tám 2019

  Tham gia diễn đàn hơn 2 năm

 2. 53
  Thưởng vào: 3 Tháng tám 2019

  Tham gia diễn đàn hơn 3 năm

 3. 40
  Thưởng vào: 3 Tháng tám 2019

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 4. 25
  Thưởng vào: 10 Tháng hai 2016

  Có 50 bài post

 5. 30
  Thưởng vào: 23 Tháng một 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 6. 25
  Thưởng vào: 15 Tháng một 2016

  Có 30 bài post

 7. 30
  Thưởng vào: 3 Tháng một 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 8. 30
  Thưởng vào: 3 Tháng một 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 9. 7
  Thưởng vào: 3 Tháng một 2016

  User là nam giới

 10. 30
  Thưởng vào: 3 Tháng một 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng