Điểm thưởng dành cho Sora Maestro

 1. 700
  Thưởng vào: 30 Tháng bảy 2019

  Đạt danh hiệu Bá Vương Tân Thế Giới ( Nạp hơn 200M Game Vua Hải Tặc )

 2. 100
  Thưởng vào: 29 Tháng bảy 2019

  Có hơn 750 bài post

 3. 900
  Thưởng vào: 1 Tháng sáu 2018

  Đạt danh hiệu Vua Hải Tặc ?? hoặc Hải Tặc Vương ( nạp hơn 500M game Vua Hải Tặc )

 4. 75
  Thưởng vào: 28 Tháng năm 2018

  Có hơn 500 bài post

 5. 50
  Thưởng vào: 27 Tháng tư 2018

  Có hơn 400 bài post

 6. 50
  Thưởng vào: 2 Tháng ba 2018

  Có hơn 300 bài viết

 7. 500
  Thưởng vào: 23 Tháng một 2018

  Đạt danh hiệu Tung Hoành Tân Thế Giới (VIP12 Game Vua Hải Tặc )

 8. 50
  Thưởng vào: 14 Tháng một 2018

  Có hơn 200 bài post

 9. 25
  Thưởng vào: 30 Tháng mười một 2017

  Có 100 bài post

 10. 25
  Thưởng vào: 9 Tháng mười 2017

  Có 50 bài post

 11. 25
  Thưởng vào: 20 Tháng năm 2016

  Có 30 bài post

 12. 30
  Thưởng vào: 23 Tháng tư 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 13. 30
  Thưởng vào: 23 Tháng tư 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 14. 52
  Thưởng vào: 23 Tháng tư 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 2 năm

 15. 30
  Thưởng vào: 23 Tháng tư 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 16. 53
  Thưởng vào: 23 Tháng tư 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 3 năm

 17. 40
  Thưởng vào: 23 Tháng tư 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 18. 30
  Thưởng vào: 23 Tháng tư 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng