Điểm thưởng dành cho SoulReaper

 1. 25
  Thưởng vào: 2 Tháng mười hai 2022

  Có 30 bài post

 2. 30
  Thưởng vào: 9 Tháng chín 2021

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 3. 30
  Thưởng vào: 9 Tháng chín 2021

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 4. 52
  Thưởng vào: 9 Tháng chín 2021

  Tham gia diễn đàn hơn 2 năm

 5. 30
  Thưởng vào: 9 Tháng chín 2021

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 6. 53
  Thưởng vào: 9 Tháng chín 2021

  Tham gia diễn đàn hơn 3 năm

 7. 40
  Thưởng vào: 9 Tháng chín 2021

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 8. 30
  Thưởng vào: 9 Tháng chín 2021

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 9. 7
  Thưởng vào: 30 Tháng tư 2018

  User là nam giới