Điểm thưởng dành cho Tanner

 1. 53
  Thưởng vào: 10 Tháng năm 2019

  Tham gia diễn đàn hơn 3 năm

 2. 52
  Thưởng vào: 4 Tháng năm 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 2 năm

 3. 275
  Thưởng vào: 6 Tháng sáu 2017

  Có hơn 3000 bài post

 4. 40
  Thưởng vào: 9 Tháng năm 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 5. 250
  Thưởng vào: 19 Tháng hai 2017

  Có hơn 2500 bài post

 6. 30
  Thưởng vào: 3 Tháng hai 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 7. 250
  Thưởng vào: 4 Tháng mười hai 2016

  Có hơn 2000 bài post

 8. 30
  Thưởng vào: 5 Tháng mười một 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 9. 200
  Thưởng vào: 29 Tháng chín 2016

  Có hơn 1500 bài post

 10. 650
  Thưởng vào: 1 Tháng chín 2016

  Đạt danh hiệu của Hải Quân : Đại Tá, Phó Đô Đốc, Đô Đốc ( Game Vua Hải Tặc )

 11. 30
  Thưởng vào: 7 Tháng tám 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 12. 125
  Thưởng vào: 1 Tháng tám 2016

  Có hơn 1000 bài post

 13. 100
  Thưởng vào: 8 Tháng bảy 2016

  Có hơn 750 bài post

 14. 75
  Thưởng vào: 18 Tháng sáu 2016

  Có hơn 500 bài post

 15. 50
  Thưởng vào: 10 Tháng sáu 2016

  Có hơn 400 bài post

 16. 30
  Thưởng vào: 8 Tháng sáu 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 17. 50
  Thưởng vào: 2 Tháng sáu 2016

  Có hơn 300 bài viết

 18. 50
  Thưởng vào: 26 Tháng năm 2016

  Có hơn 200 bài post

 19. 25
  Thưởng vào: 15 Tháng năm 2016

  Có 100 bài post

 20. 10
  Thưởng vào: 14 Tháng năm 2016

  User là nữ giới

 21. 25
  Thưởng vào: 13 Tháng năm 2016

  Có 50 bài post

 22. 25
  Thưởng vào: 9 Tháng năm 2016

  Có 30 bài post

 23. 500
  Thưởng vào: 9 Tháng năm 2016

  Là Mod Forum

 24. 7
  Thưởng vào: 9 Tháng năm 2016

  User là nam giới