Điểm thưởng dành cho ThaiTuKhon

 1. 40
  Thưởng vào: 18 Tháng tám 2019

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 2. 25
  Thưởng vào: 9 Tháng năm 2019

  Có 50 bài post

 3. 30
  Thưởng vào: 8 Tháng năm 2019

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 4. 25
  Thưởng vào: 2 Tháng tư 2019

  Có 30 bài post

 5. 30
  Thưởng vào: 17 Tháng ba 2019

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 6. 30
  Thưởng vào: 17 Tháng ba 2019

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 7. 30
  Thưởng vào: 17 Tháng ba 2019

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 8. 7
  Thưởng vào: 11 Tháng tám 2018

  User là nam giới