Điểm thưởng dành cho ThanCong

 1. 100
  Thưởng vào: 10 Tháng hai 2020

  Có hơn 750 bài post

 2. 75
  Thưởng vào: 6 Tháng mười 2018

  Có hơn 500 bài post

 3. 50
  Thưởng vào: 17 Tháng bảy 2018

  Có hơn 400 bài post

 4. 53
  Thưởng vào: 13 Tháng sáu 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 3 năm

 5. 50
  Thưởng vào: 27 Tháng ba 2018

  Có hơn 300 bài viết

 6. 50
  Thưởng vào: 1 Tháng ba 2018

  Có hơn 200 bài post

 7. 25
  Thưởng vào: 24 Tháng mười hai 2017

  Có 100 bài post

 8. 25
  Thưởng vào: 25 Tháng mười một 2017

  Có 50 bài post

 9. 52
  Thưởng vào: 3 Tháng bảy 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 2 năm

 10. 25
  Thưởng vào: 22 Tháng bảy 2016

  Có 30 bài post

 11. 30
  Thưởng vào: 22 Tháng bảy 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 12. 7
  Thưởng vào: 22 Tháng bảy 2016

  User là nam giới

 13. 40
  Thưởng vào: 22 Tháng bảy 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 14. 30
  Thưởng vào: 22 Tháng bảy 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 15. 30
  Thưởng vào: 22 Tháng bảy 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 16. 30
  Thưởng vào: 22 Tháng bảy 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng