Điểm thưởng dành cho Thor668

 1. 30
  Thưởng vào: 11 Tháng hai 2024

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 2. 25
  Thưởng vào: 22 Tháng một 2024

  Có 100 bài post

 3. 30
  Thưởng vào: 13 Tháng mười một 2023

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 4. 25
  Thưởng vào: 9 Tháng mười một 2023

  Có 50 bài post

 5. 30
  Thưởng vào: 20 Tháng chín 2023

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 6. 25
  Thưởng vào: 20 Tháng chín 2023

  Có 30 bài post

 7. 30
  Thưởng vào: 8 Tháng bảy 2023

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 8. 7
  Thưởng vào: 17 Tháng năm 2023

  User là nam giới