Điểm thưởng dành cho Trần Ngọc Sơn

 1. 53
  Thưởng vào: 30 Tháng chín 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 3 năm

 2. 52
  Thưởng vào: 21 Tháng chín 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 2 năm

 3. 100
  Thưởng vào: 8 Tháng tám 2017

  Có hơn 750 bài post

 4. 75
  Thưởng vào: 30 Tháng mười hai 2016

  Có hơn 500 bài post

 5. 40
  Thưởng vào: 30 Tháng chín 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 6. 50
  Thưởng vào: 30 Tháng chín 2016

  Có hơn 400 bài post

 7. 50
  Thưởng vào: 13 Tháng tám 2016

  Có hơn 300 bài viết

 8. 30
  Thưởng vào: 27 Tháng sáu 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 9. 50
  Thưởng vào: 27 Tháng tư 2016

  Có hơn 200 bài post

 10. 30
  Thưởng vào: 31 Tháng ba 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 11. 25
  Thưởng vào: 1 Tháng một 2016

  Có 100 bài post

 12. 30
  Thưởng vào: 31 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 13. 25
  Thưởng vào: 1 Tháng mười hai 2015

  Có 50 bài post

 14. 7
  Thưởng vào: 20 Tháng mười một 2015

  User là nam giới

 15. 30
  Thưởng vào: 20 Tháng mười một 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 16. 25
  Thưởng vào: 20 Tháng mười một 2015

  Có 30 bài post