Điểm thưởng dành cho TraBiDao

 1. 40
  Thưởng vào: 16 Tháng một 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 2. 25
  Thưởng vào: 17 Tháng mười 2017

  Có 50 bài post

 3. 30
  Thưởng vào: 21 Tháng chín 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 4. 25
  Thưởng vào: 15 Tháng chín 2017

  Có 30 bài post

 5. 30
  Thưởng vào: 2 Tháng bảy 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 6. 30
  Thưởng vào: 16 Tháng năm 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 7. 30
  Thưởng vào: 25 Tháng hai 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 8. 7
  Thưởng vào: 25 Tháng mười hai 2016

  User là nam giới