Điểm thưởng dành cho Vito

 1. 30
  Thưởng vào: 27 Tháng hai 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 2. 50
  Thưởng vào: 2 Tháng một 2018

  Có hơn 200 bài post

 3. 30
  Thưởng vào: 27 Tháng mười hai 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 4. 25
  Thưởng vào: 5 Tháng mười hai 2017

  Có 100 bài post

 5. 25
  Thưởng vào: 29 Tháng mười một 2017

  Có 50 bài post

 6. 25
  Thưởng vào: 27 Tháng mười một 2017

  Có 30 bài post

 7. 7
  Thưởng vào: 27 Tháng mười một 2017

  User là nam giới