Điểm thưởng dành cho XDTN

 1. 52
  Thưởng vào: 11 Tháng mười 2019

  Tham gia diễn đàn hơn 2 năm

 2. 53
  Thưởng vào: 11 Tháng mười 2019

  Tham gia diễn đàn hơn 3 năm

 3. 40
  Thưởng vào: 1 Tháng một 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 4. 30
  Thưởng vào: 9 Tháng năm 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 5. 30
  Thưởng vào: 10 Tháng một 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 6. 30
  Thưởng vào: 10 Tháng mười 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 7. 25
  Thưởng vào: 6 Tháng mười 2016

  Có 50 bài post

 8. 30
  Thưởng vào: 11 Tháng tám 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 9. 25
  Thưởng vào: 10 Tháng tám 2016

  Có 30 bài post

 10. 7
  Thưởng vào: 12 Tháng bảy 2016

  User là nam giới