Awarded Medals: YoonAhh

 1. Thưởng vào: 24 Tháng năm 2018

  Vô Địch Công Hội Chiến Mùa 17 - 24

  Chỉ cấp cho hội trưởng

 2. Thưởng vào: 24 Tháng năm 2018
 3. Thưởng vào: 24 Tháng năm 2018

  Vô Địch Giải Đấu Tổ Đội Chiến Mùa 9 - 16

  Cấp cho cả đội trưởng & thành viên

 4. Thưởng vào: 24 Tháng năm 2018
 5. Thưởng vào: 24 Tháng năm 2018

  Người Máy Chopper

  Đạt được nếu Sở Hữu Pet cưỡi 7* người máy chopper