Điểm thưởng dành cho yoshizawa

 1. 25
  Thưởng vào: 20 Tháng sáu 2019

  Có 50 bài post

 2. 500
  Thưởng vào: 6 Tháng năm 2019

  Đạt danh hiệu Tung Hoành Tân Thế Giới (VIP12 Game Vua Hải Tặc )

 3. 25
  Thưởng vào: 3 Tháng mười 2018

  Có 30 bài post

 4. 30
  Thưởng vào: 3 Tháng mười 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 5. 30
  Thưởng vào: 3 Tháng mười 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 6. 52
  Thưởng vào: 3 Tháng mười 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 2 năm

 7. 30
  Thưởng vào: 3 Tháng mười 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 8. 53
  Thưởng vào: 3 Tháng mười 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 3 năm

 9. 40
  Thưởng vào: 3 Tháng mười 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 10. 7
  Thưởng vào: 3 Tháng mười 2018

  User là nam giới

 11. 30
  Thưởng vào: 3 Tháng mười 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng