Điểm thưởng dành cho Yuki1902

 1. 100
  Thưởng vào: 13 Tháng mười một 2021

  Có hơn 750 bài post

 2. 75
  Thưởng vào: 4 Tháng chín 2020

  Có hơn 500 bài post

 3. 50
  Thưởng vào: 27 Tháng năm 2020

  Có hơn 400 bài post

 4. 500
  Thưởng vào: 5 Tháng năm 2020

  Đạt danh hiệu Tung Hoành Tân Thế Giới (VIP12 Game Vua Hải Tặc )

 5. 50
  Thưởng vào: 22 Tháng tư 2020

  Có hơn 300 bài viết

 6. 50
  Thưởng vào: 8 Tháng ba 2020

  Có hơn 200 bài post

 7. 200
  Thưởng vào: 11 Tháng hai 2020

  Đạt danh hiệu Siêu Tân Tinh ( VIP11 Game Vua Hải Tặc )

 8. 25
  Thưởng vào: 12 Tháng một 2020

  Có 100 bài post

 9. 53
  Thưởng vào: 2 Tháng một 2019

  Tham gia diễn đàn hơn 3 năm

 10. 25
  Thưởng vào: 17 Tháng mười 2018

  Có 50 bài post

 11. 52
  Thưởng vào: 17 Tháng hai 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 2 năm

 12. 40
  Thưởng vào: 1 Tháng một 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 13. 25
  Thưởng vào: 24 Tháng mười hai 2016

  Có 30 bài post

 14. 30
  Thưởng vào: 13 Tháng mười một 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 15. 30
  Thưởng vào: 13 Tháng mười một 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 16. 30
  Thưởng vào: 13 Tháng mười một 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 17. 30
  Thưởng vào: 13 Tháng mười một 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 18. 7
  Thưởng vào: 29 Tháng mười hai 2015

  User là nam giới