Điểm thưởng dành cho Yukinon

 1. 250
  Thưởng vào: 20 Tháng năm 2017

  Có hơn 2500 bài post

 2. 250
  Thưởng vào: 25 Tháng ba 2016

  Có hơn 2000 bài post

 3. 700
  Thưởng vào: 25 Tháng mười hai 2015

  Đạt danh hiệu Thất Vũ Hải ( Game Vua Hải Tặc )

 4. 500
  Thưởng vào: 24 Tháng mười hai 2015

  Đạt danh hiệu Tung Hoành Tân Thế Giới (VIP12 Game Vua Hải Tặc )

 5. 30
  Thưởng vào: 24 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 6. 200
  Thưởng vào: 23 Tháng mười hai 2015

  Có hơn 1500 bài post

 7. 100
  Thưởng vào: 23 Tháng mười hai 2015

  Có hơn 750 bài post

 8. 50
  Thưởng vào: 23 Tháng mười hai 2015

  Có hơn 400 bài post

 9. 30
  Thưởng vào: 23 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 10. 50
  Thưởng vào: 23 Tháng mười hai 2015

  Có hơn 300 bài viết

 11. 52
  Thưởng vào: 23 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 2 năm

 12. 30
  Thưởng vào: 23 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 13. 25
  Thưởng vào: 13 Tháng mười một 2015

  Có 100 bài post

 14. 25
  Thưởng vào: 13 Tháng mười một 2015

  Có 50 bài post

 15. 53
  Thưởng vào: 11 Tháng mười một 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 3 năm

 16. 40
  Thưởng vào: 11 Tháng mười một 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 17. 30
  Thưởng vào: 11 Tháng mười một 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 18. 125
  Thưởng vào: 11 Tháng mười một 2015

  Có hơn 1000 bài post

 19. 75
  Thưởng vào: 11 Tháng mười một 2015

  Có hơn 500 bài post

 20. 50
  Thưởng vào: 11 Tháng mười một 2015

  Có hơn 200 bài post

 21. 25
  Thưởng vào: 11 Tháng mười một 2015

  Có 30 bài post