Điểm thưởng dành cho Zeal

 1. 52
  Thưởng vào: 21 Tháng tư 2019

  Tham gia diễn đàn hơn 2 năm

 2. 40
  Thưởng vào: 26 Tháng mười hai 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 3. 200
  Thưởng vào: 16 Tháng mười một 2017

  Có hơn 1500 bài post

 4. 125
  Thưởng vào: 11 Tháng mười 2017

  Có hơn 1000 bài post

 5. 100
  Thưởng vào: 24 Tháng chín 2017

  Có hơn 750 bài post

 6. 30
  Thưởng vào: 22 Tháng chín 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 7. 75
  Thưởng vào: 28 Tháng tám 2017

  Có hơn 500 bài post

 8. 50
  Thưởng vào: 17 Tháng tám 2017

  Có hơn 400 bài post

 9. 50
  Thưởng vào: 2 Tháng tám 2017

  Có hơn 300 bài viết

 10. 50
  Thưởng vào: 23 Tháng bảy 2017

  Có hơn 200 bài post

 11. 25
  Thưởng vào: 13 Tháng bảy 2017

  Có 100 bài post

 12. 25
  Thưởng vào: 4 Tháng bảy 2017

  Có 50 bài post

 13. 30
  Thưởng vào: 30 Tháng sáu 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 14. 30
  Thưởng vào: 9 Tháng tư 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 15. 25
  Thưởng vào: 9 Tháng tư 2017

  Có 30 bài post

 16. 30
  Thưởng vào: 7 Tháng hai 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 17. 7
  Thưởng vào: 26 Tháng mười hai 2016

  User là nam giới