Điểm thưởng dành cho zenisu

 1. 53
  Thưởng vào: 23 Tháng tư 2023

  Tham gia diễn đàn hơn 3 năm

 2. 25
  Thưởng vào: 7 Tháng mười hai 2021

  Có 100 bài post

 3. 52
  Thưởng vào: 17 Tháng mười 2021

  Tham gia diễn đàn hơn 2 năm

 4. 25
  Thưởng vào: 13 Tháng năm 2021

  Có 50 bài post

 5. 25
  Thưởng vào: 23 Tháng ba 2021

  Có 30 bài post

 6. 30
  Thưởng vào: 23 Tháng hai 2021

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 7. 30
  Thưởng vào: 23 Tháng hai 2021

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 8. 30
  Thưởng vào: 23 Tháng hai 2021

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 9. 40
  Thưởng vào: 23 Tháng hai 2021

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 10. 30
  Thưởng vào: 23 Tháng hai 2021

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 11. 7
  Thưởng vào: 28 Tháng mười 2019

  User là nam giới