VHT Hoạt Động Sàn Đấu Giá 07.09 - 11.09

Thảo luận trong 'Ốc Sên Truyền Tin' bắt đầu bởi Admin 568Play, 6 Tháng chín 2019.

Moderators: kissyou90, Tanner, Vinci, Violet.PrQ
 1. Admin 568Play

  Admin 568Play
  Administrator
  Administrator Thành Viên 568Play

  [​IMG]

  Thời gian: 10:00 ngày 07.09.2019 23:59 ngày 11.09.2019

  Quy tắc:
  1. 10:00 – 22:00 mỗi ngày có thể tiến hành ra giá cho vật phẩm, 22:00 sẽ tiến hành kết toán vật phẩm.
  2. Trong thời gian hoạt động có thể ra giá cho vật phẩm khác nhau, sau khi kết toán người ra giá cao nhất sẽ nhận được vật phẩm đấu giá, vàng ra giá của người chơi khác sẽ được trả lại sau kết toán trong ngày.
  3. Nếu có vài người chơi cùng ra một giá cao nhất, thì người chơi ra giá trước sẽ nhận được vật phẩm.
  4. Vật phẩm đấu giá được và vàng trả lại sẽ được chuyển bằng hộp thư, số vàng tiêu hao đấu giá sẽ không được tính vào bất cứ hoạt động tiêu phí nào.
  5. Thông qua “Xem trước bán đấu giá” có thể xem trước những vật phẩm sẽ được bán đấu giá sau vài ngày, “Lịch sử thành giao” có thể xem những vật phẩm đã bán và người nhận được vật phẩm.
  6. Hoạt động này là liên server, phương thức chia nhóm server sẽ dựa vào hệ thống tự động sắp xếp.
  Icon Hoạt Động:

  [​IMG]

  Giao Diện Hoạt Động:

  [​IMG]

  Xem trước bán đấu giá:

  [​IMG]  Danh hiệu:Bá Vương Chinh Phục (cách nhận: thu thập đủ bộ Thời trang Năm mới và Giáng Sinh đặc biệt)

  [​IMG]

  Thuộc tính trang bị: SM +9, NN +9, Trí lực +9, VC +500, TC +500, MC +500, S.mệnh +8%, S.mệnh +10000;
  Thuộc tính chưa trang bị: VC +400, TC +400, MC +400, VP +400, TCP +400, MP +400, S.mệnh +5000.

  Thời trang Giáng sinh đặc biệt:

  [​IMG]

  Thuộc tính thời trang (hiệu ứng nhân vật chính): S.mệnh +15000, SM +6, NN +6, Trí lực +6, VC +1200, VP +1200, TC +1200, TCP +1200, MC +1200, MP +1200, Thiên phú VC +0.088, Thiên phú VP +0.088, Thiên phú TC +0.088, Thiên phú TCP +0.088, Thiên phú MC +0.088, Thiên phú MP +0.088.

  Thời trang Năm Mới:

  [​IMG]

  Thuộc tính thời trang bộ thứ 2 (hiệu ứng nhân vật chính): S.mệnh +17000、SM +7、NN +7、Trí lực +7、VC +1350、VP +1350、TC +1350、TCP +1350、MC +1350、MP +1350、thiên phú VC +0.098、thiên phú VP +0.098、thiên phú TC +0.098、thiên phú TCP +0.098、thiên phú MC +0.098、thiên phú MP +0.098.

  Thú cưỡi mới: Hoe bậc 1

  [​IMG]

  [​IMG]

  Dragon Egg [​IMG] 1 trong 2 nguyên liệu để ghép thành Dực Long Ancalagon, thông tin pet có thể coi trên trang web: https://haitac.568play.vn//tin-tuc/thang-9-ruc-lua-bi-kip-luyen-rong.html

  [​IMG]

  Chúc các Thuyền Trưởng chơi game vui vẻ!
Moderators: kissyou90, Tanner, Vinci, Violet.PrQ

Chia sẻ trang này