Điểm thưởng dành cho DavidVu

 1. 25
  Thưởng vào: 2 Tháng năm 2024

  Có 100 bài post

 2. 52
  Thưởng vào: 18 Tháng hai 2024

  Tham gia diễn đàn hơn 2 năm

 3. 40
  Thưởng vào: 2 Tháng ba 2023

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 4. 25
  Thưởng vào: 13 Tháng hai 2023

  Có 50 bài post

 5. 30
  Thưởng vào: 24 Tháng mười một 2022

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 6. 25
  Thưởng vào: 21 Tháng chín 2022

  Có 30 bài post

 7. 30
  Thưởng vào: 31 Tháng tám 2022

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 8. 30
  Thưởng vào: 16 Tháng bảy 2022

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 9. 30
  Thưởng vào: 16 Tháng bảy 2022

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 10. 7
  Thưởng vào: 27 Tháng hai 2022

  User là nam giới