Điểm thưởng dành cho DifferentHeaven

 1. 52
  Thưởng vào: 24 Tháng tư 2022

  Tham gia diễn đàn hơn 2 năm

 2. 53
  Thưởng vào: 24 Tháng tư 2022

  Tham gia diễn đàn hơn 3 năm

 3. 100
  Thưởng vào: 20 Tháng năm 2019

  Có hơn 750 bài post

 4. 40
  Thưởng vào: 4 Tháng ba 2019

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 5. 75
  Thưởng vào: 17 Tháng mười hai 2018

  Có hơn 500 bài post

 6. 30
  Thưởng vào: 29 Tháng mười một 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 7. 50
  Thưởng vào: 27 Tháng mười một 2018

  Có hơn 400 bài post

 8. 50
  Thưởng vào: 7 Tháng mười một 2018

  Có hơn 300 bài viết

 9. 50
  Thưởng vào: 16 Tháng mười 2018

  Có hơn 200 bài post

 10. 500
  Thưởng vào: 8 Tháng mười 2018

  Đạt danh hiệu Tung Hoành Tân Thế Giới (VIP12 Game Vua Hải Tặc )

 11. 25
  Thưởng vào: 27 Tháng chín 2018

  Có 100 bài post

 12. 700
  Thưởng vào: 24 Tháng chín 2018

  Đạt danh hiệu Bá Vương Tân Thế Giới ( Nạp hơn 200M Game Vua Hải Tặc )

 13. 25
  Thưởng vào: 20 Tháng chín 2018

  Có 50 bài post

 14. 25
  Thưởng vào: 19 Tháng chín 2018

  Có 30 bài post

 15. 30
  Thưởng vào: 19 Tháng chín 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 16. 30
  Thưởng vào: 19 Tháng chín 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 17. 30
  Thưởng vào: 19 Tháng chín 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 18. 7
  Thưởng vào: 4 Tháng ba 2018

  User là nam giới