Điểm thưởng dành cho Expendables

 1. 53
  Thưởng vào: 9 Tháng mười một 2019

  Tham gia diễn đàn hơn 3 năm

 2. 275
  Thưởng vào: 13 Tháng một 2019

  Có hơn 3000 bài post

 3. 52
  Thưởng vào: 31 Tháng mười 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 2 năm

 4. 250
  Thưởng vào: 14 Tháng năm 2018

  Có hơn 2500 bài post

 5. 250
  Thưởng vào: 6 Tháng ba 2018

  Có hơn 2000 bài post

 6. 200
  Thưởng vào: 30 Tháng mười hai 2017

  Có hơn 1500 bài post

 7. 40
  Thưởng vào: 8 Tháng mười một 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 8. 125
  Thưởng vào: 31 Tháng mười 2017

  Có hơn 1000 bài post

 9. 100
  Thưởng vào: 5 Tháng mười 2017

  Có hơn 750 bài post

 10. 75
  Thưởng vào: 11 Tháng chín 2017

  Có hơn 500 bài post

 11. 50
  Thưởng vào: 2 Tháng chín 2017

  Có hơn 400 bài post

 12. 50
  Thưởng vào: 23 Tháng tám 2017

  Có hơn 300 bài viết

 13. 50
  Thưởng vào: 16 Tháng tám 2017

  Có hơn 200 bài post

 14. 30
  Thưởng vào: 11 Tháng tám 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 15. 30
  Thưởng vào: 17 Tháng năm 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 16. 30
  Thưởng vào: 9 Tháng hai 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 17. 30
  Thưởng vào: 8 Tháng mười hai 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 18. 25
  Thưởng vào: 5 Tháng mười hai 2016

  Có 100 bài post

 19. 25
  Thưởng vào: 16 Tháng mười một 2016

  Có 50 bài post

 20. 25
  Thưởng vào: 9 Tháng mười một 2016

  Có 30 bài post

 21. 500
  Thưởng vào: 8 Tháng mười một 2016

  Là Mod Forum

 22. 7
  Thưởng vào: 8 Tháng mười một 2016

  User là nam giới