Điểm thưởng dành cho Hổ Sinbad

 1. 100
  Thưởng vào: 24 Tháng bảy 2017

  Có hơn 750 bài post

 2. 75
  Thưởng vào: 22 Tháng sáu 2017

  Có hơn 500 bài post

 3. 50
  Thưởng vào: 24 Tháng năm 2017

  Có hơn 400 bài post

 4. 50
  Thưởng vào: 7 Tháng năm 2017

  Có hơn 300 bài viết

 5. 50
  Thưởng vào: 8 Tháng tư 2017

  Có hơn 200 bài post

 6. 30
  Thưởng vào: 5 Tháng hai 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 7. 40
  Thưởng vào: 5 Tháng hai 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 8. 30
  Thưởng vào: 3 Tháng sáu 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 9. 25
  Thưởng vào: 1 Tháng ba 2016

  Có 100 bài post

 10. 30
  Thưởng vào: 8 Tháng hai 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 11. 25
  Thưởng vào: 4 Tháng hai 2016

  Có 50 bài post

 12. 25
  Thưởng vào: 16 Tháng một 2016

  Có 30 bài post

 13. 30
  Thưởng vào: 22 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 14. 7
  Thưởng vào: 12 Tháng mười một 2015

  User là nam giới