Điểm thưởng dành cho HiiTu

 1. 40
  Thưởng vào: 2 Tháng sáu 2023

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 2. 30
  Thưởng vào: 27 Tháng hai 2023

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 3. 25
  Thưởng vào: 23 Tháng một 2023

  Có 50 bài post

 4. 30
  Thưởng vào: 29 Tháng mười một 2022

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 5. 30
  Thưởng vào: 1 Tháng chín 2022

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 6. 30
  Thưởng vào: 11 Tháng bảy 2022

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 7. 25
  Thưởng vào: 1 Tháng sáu 2022

  Có 30 bài post

 8. 7
  Thưởng vào: 1 Tháng sáu 2022

  User là nam giới