Điểm thưởng dành cho mpc108

 1. 52
  Thưởng vào: 3 Tháng mười hai 2023

  Tham gia diễn đàn hơn 2 năm

 2. 40
  Thưởng vào: 22 Tháng mười hai 2022

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 3. 30
  Thưởng vào: 9 Tháng chín 2022

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 4. 25
  Thưởng vào: 16 Tháng tám 2022

  Có 100 bài post

 5. 30
  Thưởng vào: 11 Tháng sáu 2022

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 6. 30
  Thưởng vào: 13 Tháng ba 2022

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 7. 25
  Thưởng vào: 6 Tháng hai 2022

  Có 50 bài post

 8. 30
  Thưởng vào: 13 Tháng một 2022

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 9. 25
  Thưởng vào: 15 Tháng mười hai 2021

  Có 30 bài post

 10. 7
  Thưởng vào: 13 Tháng mười hai 2021

  User là nam giới