Điểm thưởng dành cho nguyenvanlong

 1. 30
  Thưởng vào: 12 Tháng ba 2022

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 2. 25
  Thưởng vào: 6 Tháng ba 2022

  Có 50 bài post

 3. 25
  Thưởng vào: 14 Tháng mười hai 2021

  Có 30 bài post

 4. 30
  Thưởng vào: 14 Tháng mười hai 2021

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 5. 30
  Thưởng vào: 14 Tháng mười 2021

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 6. 7
  Thưởng vào: 13 Tháng chín 2021

  User là nam giới