Điểm thưởng dành cho Petrolimex

 1. 53
  Thưởng vào: 9 Tháng năm 2019

  Tham gia diễn đàn hơn 3 năm

 2. 52
  Thưởng vào: 29 Tháng tư 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 2 năm

 3. 200
  Thưởng vào: 30 Tháng mười hai 2017

  Có hơn 1500 bài post

 4. 125
  Thưởng vào: 4 Tháng tám 2017

  Có hơn 1000 bài post

 5. 100
  Thưởng vào: 18 Tháng sáu 2017

  Có hơn 750 bài post

 6. 75
  Thưởng vào: 16 Tháng năm 2017

  Có hơn 500 bài post

 7. 40
  Thưởng vào: 9 Tháng năm 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 8. 50
  Thưởng vào: 26 Tháng tư 2017

  Có hơn 400 bài post

 9. 50
  Thưởng vào: 28 Tháng ba 2017

  Có hơn 300 bài viết

 10. 50
  Thưởng vào: 10 Tháng hai 2017

  Có hơn 200 bài post

 11. 30
  Thưởng vào: 3 Tháng hai 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 12. 30
  Thưởng vào: 21 Tháng mười một 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 13. 30
  Thưởng vào: 15 Tháng tám 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 14. 30
  Thưởng vào: 8 Tháng sáu 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 15. 25
  Thưởng vào: 1 Tháng sáu 2016

  Có 100 bài post

 16. 25
  Thưởng vào: 19 Tháng năm 2016

  Có 50 bài post

 17. 25
  Thưởng vào: 13 Tháng năm 2016

  Có 30 bài post

 18. 500
  Thưởng vào: 9 Tháng năm 2016

  Là Mod Forum

 19. 7
  Thưởng vào: 9 Tháng năm 2016

  User là nam giới