Điểm thưởng dành cho SanTo

 1. 30
  Thưởng vào: 27 Tháng mười một 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 2. 30
  Thưởng vào: 24 Tháng mười một 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 3. 50
  Thưởng vào: 21 Tháng sáu 2018

  Có hơn 200 bài post

 4. 30
  Thưởng vào: 30 Tháng năm 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 5. 30
  Thưởng vào: 30 Tháng ba 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 6. 25
  Thưởng vào: 20 Tháng ba 2018

  Có 100 bài post

 7. 25
  Thưởng vào: 4 Tháng ba 2018

  Có 50 bài post

 8. 25
  Thưởng vào: 28 Tháng hai 2018

  Có 30 bài post

 9. 7
  Thưởng vào: 28 Tháng hai 2018

  User là nam giới