Điểm thưởng dành cho Shaddoll

 1. 53
  Thưởng vào: 6 Tháng mười 2019

  Tham gia diễn đàn hơn 3 năm

 2. 52
  Thưởng vào: 15 Tháng tư 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 2 năm

 3. 275
  Thưởng vào: 22 Tháng mười 2017

  Có hơn 3000 bài post

 4. 250
  Thưởng vào: 18 Tháng tám 2017

  Có hơn 2500 bài post

 5. 250
  Thưởng vào: 22 Tháng sáu 2017

  Có hơn 2000 bài post

 6. 10
  Thưởng vào: 31 Tháng năm 2017

  User là nữ giới

 7. 40
  Thưởng vào: 22 Tháng tư 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 8. 200
  Thưởng vào: 7 Tháng tư 2017

  Có hơn 1500 bài post

 9. 30
  Thưởng vào: 17 Tháng một 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 10. 125
  Thưởng vào: 17 Tháng một 2017

  Có hơn 1000 bài post

 11. 100
  Thưởng vào: 21 Tháng mười hai 2016

  Có hơn 750 bài post

 12. 75
  Thưởng vào: 19 Tháng mười một 2016

  Có hơn 500 bài post

 13. 50
  Thưởng vào: 6 Tháng mười một 2016

  Có hơn 400 bài post

 14. 30
  Thưởng vào: 19 Tháng mười 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 15. 50
  Thưởng vào: 11 Tháng mười 2016

  Có hơn 300 bài viết

 16. 50
  Thưởng vào: 18 Tháng chín 2016

  Có hơn 200 bài post

 17. 25
  Thưởng vào: 26 Tháng bảy 2016

  Có 100 bài post

 18. 30
  Thưởng vào: 22 Tháng bảy 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 19. 30
  Thưởng vào: 22 Tháng năm 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 20. 25
  Thưởng vào: 12 Tháng năm 2016

  Có 50 bài post

 21. 7
  Thưởng vào: 22 Tháng tư 2016

  User là nam giới

 22. 25
  Thưởng vào: 22 Tháng tư 2016

  Có 30 bài post