Các Mùa Giải Đã Qua

 1. Công Hội Chiến Lần 44

  Đề tài thảo luận:
  3
  Bài viết:
  262
  [TỔNG KẾT] MINIGAME CÔNG HỘI CHIẾN LẦN 44 Người viết: kyler123, 27 Tháng mười 2020
  RSS
 2. Công Hội Chiến Lần 45

  Đề tài thảo luận:
  2
  Bài viết:
  116
  [MINIGAME] CÔNG HỘI CHIẾN 45 Người viết: DemoPlay, 11 Tháng mười 2022
  RSS
 3. Công Hội Chiến Lần 46

  Đề tài thảo luận:
  3
  Bài viết:
  246
  RSS
 4. Công Hội Chiến Lần 49

  Đề tài thảo luận:
  4
  Bài viết:
  315
  [TỔNG KẾT ] EVENT TỨ HOÀNG THÁNG 10 Người viết: HHT, 2 Tháng mười một 2021
  RSS
 5. Công Hội Chiến Lần 50

  Đề tài thảo luận:
  5
  Bài viết:
  337
  [TỔNG KẾT MINIGAME] CÔNG HỘI CHIẾN 51 Người viết: Belinda, 20 Tháng hai 2022
  RSS
 6. Công Hội Chiến Lần 52

  Đề tài thảo luận:
  6
  Bài viết:
  304
  [TỔNG KẾT MINIGAME] CÔNG HỘI CHIẾN 53 Người viết: Belinda, 10 Tháng sáu 2022
  RSS
 7. Công Hội Chiến Lần 27

  Đề tài thảo luận:
  5
  Bài viết:
  549
  [MINIGAME]CÔNG HỘI CHIẾN 27 Người viết: xt_pro, 4 Tháng mười một 2023
  RSS
 8. Công Hội Chiến Lần 28

  Đề tài thảo luận:
  2
  Bài viết:
  250
  [MINIGAME]CÔNG HỘI CHIẾN 28 Người viết: CaRot, 24 Tháng tám 2018
  RSS
 9. Công Hội Chiến Lần 54

  Đề tài thảo luận:
  6
  Bài viết:
  375
  [TRỰC TUYẾN] CÔNG HỘI CHIẾN MÙA 55 Người viết: Bé Uyn, 28 Tháng mười một 2022
  RSS
 10. Công Hội Chiến Lần 29

  Đề tài thảo luận:
  3
  Bài viết:
  302
  [TỔNG KẾT] MINIGAME CÔNG HỘI CHIẾN 29 Người viết: J-Fla, 25 Tháng mười 2018
  RSS
 11. Công Hội Chiến Lần 30

  Đề tài thảo luận:
  3
  Bài viết:
  415
  [TỔNG KẾT]MINIGAME CHC 30 Người viết: J-Fla, 13 Tháng mười hai 2018
  RSS
 12. Công Hội Chiến Lần 31

  Đề tài thảo luận:
  4
  Bài viết:
  435
  [TRỰC TUYẾN]BĂNG ĐẢNG CHIẾN 31 Người viết: DeadSkole, 30 Tháng một 2019
  RSS
 13. Công Hội Chiến Lần 32

  Đề tài thảo luận:
  3
  Bài viết:
  315
  [TRỰC TUYẾN]CÔNG HỘI CHIẾN 32 Người viết: Hiệp Lãng, 8 Tháng ba 2019
  RSS
 14. Công Hội Chiến Lần 33

  Đề tài thảo luận:
  3
  Bài viết:
  306
  [TRỰC TUYẾN]CÔNG HỘI CHIẾN 33 Người viết: Yuzuru, 24 Tháng tư 2019
  RSS
 15. Công Hội Chiến Lần 34

  Đề tài thảo luận:
  3
  Bài viết:
  288
  [TỔNG KẾT] MINIGAME CÔNG HỘI CHIẾN LẦN 34 Người viết: bignude, 25 Tháng sáu 2019
  RSS
 16. Công Hội Chiến Lần 35

  Đề tài thảo luận:
  2
  Bài viết:
  135
  [TRỰC TUYẾN] CÔNG HỘI CHIẾN MÙA 35 Người viết: ThanCong, 19 Tháng tám 2019
  RSS
 17. Công Hội Chiến Lần 36

  Đề tài thảo luận:
  3
  Bài viết:
  246
  [TỔNG KẾT]MINIGAME CHC 36 Người viết: FIRE, 21 Tháng mười 2019
  RSS
 18. Công Hội Chiến Lần 37

  Đề tài thảo luận:
  3
  Bài viết:
  246
  [TỔNG KẾT] MINIGAME CÔNG HỘI CHIẾN LẦN 37 Người viết: Zeldris, 17 Tháng mười một 2019
  RSS
 19. Công Hội Chiến Lần 38

  Đề tài thảo luận:
  3
  Bài viết:
  218
  [TỔNG KẾT] MINIGAME CÔNG HỘI CHIẾN LẦN 38 Người viết: Void, 5 Tháng một 2020
  RSS
 20. Công Hội Chiến Lần 39

  Đề tài thảo luận:
  3
  Bài viết:
  276
  [TỔNG KẾT] MINIGAME CÔNG HỘI CHIẾN LẦN 39 Người viết: Void, 20 Tháng ba 2020
  RSS
 21. Công Hội Chiến Lần 40

  Đề tài thảo luận:
  3
  Bài viết:
  267
  [TỔNG KẾT] MINIGAME CÔNG HỘI CHIẾN LẦN 40 Người viết: Void, 24 Tháng sáu 2020
  RSS
 22. Công Hội Chiến Lần 41

  Đề tài thảo luận:
  3
  Bài viết:
  435
  [TỔNG KẾT] MINIGAME CÔNG HỘI CHIẾN LẦN 41 Người viết: Void, 28 Tháng năm 2020
  RSS
 23. Công Hội Chiến Lần 42

  Đề tài thảo luận:
  3
  Bài viết:
  362
  Trực tuyến công hội chiến mùa 42 Người viết: GalaxyDr, 16 Tháng tám 2020
  RSS
 24. Công Hội Chiến Lần 43

  Đề tài thảo luận:
  3
  Bài viết:
  249
  RSS
 25. Công Hội Chiến Lần 26

  Đề tài thảo luận:
  5
  Bài viết:
  443
  [TỔNG KẾT]MINIGAME CÔNG HỘI CHIẾN 26 Người viết: J-Fla, 2 Tháng năm 2018
  RSS
 26. Công Hội Chiến Lần 6

  Đề tài thảo luận:
  7
  Bài viết:
  1,920
  RSS
 27. Công Hội Chiến Lần 7

  Đề tài thảo luận:
  7
  Bài viết:
  849
  [NHÌN LẠI] CÔNG HỘI CHIẾN MÙA 6 Người viết: dohuunghia12, 25 Tháng chín 2015
  RSS
 28. Công Hội Chiến Lần 8

  Đề tài thảo luận:
  5
  Bài viết:
  1,057
  [Trực Tuyến]Công Hội Chiến lần thứ 8 Người viết: ThangT3o, 15 Tháng mười một 2015
  RSS
 29. Công Hội Chiến Lần 9

  Đề tài thảo luận:
  4
  Bài viết:
  1,776
  [Trực Tuyến - Thảo Luận] Công Hội Chiến 9 Người viết: voxa, 27 Tháng hai 2016
  RSS
 30. Công Hội Chiến Lần 10

  Đề tài thảo luận:
  4
  Bài viết:
  1,221
  [TRỰC TUYẾN] CÔNG HỘI CHIẾN MÙA 10 Người viết: 8fZer0, 25 Tháng ba 2016
  RSS
 31. Công Hội Chiến Lần 11

  Đề tài thảo luận:
  6
  Bài viết:
  1,660
  [Phỏng vấn] Các ứng viên CHC mùa 11 Người viết: JavKyuubi, 25 Tháng sáu 2016
  RSS
 32. Công Hội Chiến Lần 12

  Đề tài thảo luận:
  4
  Bài viết:
  1,389
  RSS
 33. Công Hội Chiến Lần 13

  Đề tài thảo luận:
  5
  Bài viết:
  758
  [Thương lượng] Tổ đội chiến cụm 4 Người viết: DocTai, 10 Tháng mười 2016
  RSS
 34. Công Hội Chiến Lần 14

  Đề tài thảo luận:
  6
  Bài viết:
  643
  RSS
 35. Công Hội Chiến Lần 15

  Đề tài thảo luận:
  4
  Bài viết:
  544
  [THÔNG BÁO] Công Hội Chiến Mùa 15 Người viết: YugiohPro, 7 Tháng mười hai 2016
  RSS
 36. Công Hội Chiến Lần 16

  Đề tài thảo luận:
  5
  Bài viết:
  970
  RSS
 37. Công Hội Chiến Lần 17

  Đề tài thảo luận:
  5
  Bài viết:
  876
  [GÓP Ý ] CÔNG HỘI CHIẾN 17 Người viết: duongtienluc2006, 5 Tháng hai 2023
  RSS
 38. Công Hội Chiến Lần 18

  Đề tài thảo luận:
  6
  Bài viết:
  676
  RSS
 39. Công Hội Chiến Lần 19

  Đề tài thảo luận:
  6
  Bài viết:
  941
  [TỔNG KẾT] MINIGAME CHC 19 Người viết: Chaly, 28 Tháng năm 2017
  RSS
 40. Công Hội Chiến Lần 20

  Đề tài thảo luận:
  6
  Bài viết:
  1,025
  [TỔNG KẾT] CÔNG HỘI CHIẾN 20 Người viết: J-Fla, 6 Tháng bảy 2017
  RSS
 41. Công Hội Chiến Lần 21

  Đề tài thảo luận:
  5
  Bài viết:
  873
  [TỔNG KẾT]MINIGAME CÔNG HỘI CHIẾN 21 Người viết: johnwick, 14 Tháng chín 2017
  RSS
 42. Công Hội Chiến Lần 22

  Đề tài thảo luận:
  5
  Bài viết:
  753
  [TỔNG KẾT]MINIGAME CHC 22 Người viết: J-Fla, 14 Tháng mười hai 2017
  RSS
 43. Công Hội Chiến Lần 23

  Đề tài thảo luận:
  5
  Bài viết:
  796
  [TỔNG KẾT] CÔNG HỘI CHIẾN 23 Người viết: Kise, 13 Tháng mười hai 2017
  RSS
 44. Công Hội Chiến Lần 24

  Đề tài thảo luận:
  3
  Bài viết:
  109
  [TRỰC TUYẾN] CÔNG HỘI CHIẾN 24 Người viết: Vữa, 8 Tháng sáu 2018
  RSS
 45. Công Hội Chiến Lần 25

  Đề tài thảo luận:
  5
  Bài viết:
  569
  RSS