Các Mùa Giải Đã Qua

 1. Tổ Đội Chiến Lần 46

  Đề tài thảo luận:
  3
  Bài viết:
  219
  [TỔNG KẾT] EVENT TỔ ĐỘI CHIẾN 46 Người viết: RioHarison, 26 Tháng mười 2020
  RSS
 2. Tổ Đội Chiến Lần 47

  Đề tài thảo luận:
  3
  Bài viết:
  252
  [TỔNG KẾT] EVENT TỔ ĐỘI CHIẾN 47 Người viết: MotNoiBuon, 30 Tháng mười một 2020
  RSS
 3. Tổ Đội Chiến Lần 48

  Đề tài thảo luận:
  3
  Bài viết:
  255
  [TỔNG KẾT] EVENT TỔ ĐỘI CHIẾN 48 Người viết: kyler123, 5 Tháng hai 2021
  RSS
 4. Tổ Đội Chiến Lần 49

  Đề tài thảo luận:
  3
  Bài viết:
  237
  [TỔNG KẾT] EVENT TỔ ĐỘI CHIẾN 49 Người viết: anhduykk, 24 Tháng ba 2021
  RSS
 5. Tổ Đội Chiến Lần 50

  Đề tài thảo luận:
  3
  Bài viết:
  361
  [TRỰC TUYẾN] TỔ ĐỘI CHIẾN MÙA 50 Người viết: Cosmosdiscovery, 25 Tháng sáu 2021
  RSS
 6. Tổ Đội Chiến Lần 51

  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  65
  [TRỰC TUYẾN] TỔ ĐỘI CHIẾN MÙA 51 Người viết: OreYahari, 13 Tháng sáu 2021
  RSS
 7. Tổ Đội Chiến 52

  Đề tài thảo luận:
  3
  Bài viết:
  319
  [TỔNG KẾT]MINIGAME -TỔ ĐỘI CHIẾN 52 Người viết: Belinda, 1 Tháng tám 2021
  RSS
 8. Tổ Đội Chiến 53

  Đề tài thảo luận:
  3
  Bài viết:
  471
  [TỔNG KẾT]MINIGAME -TỔ ĐỘI CHIẾN 53 Người viết: MikasaSS, 27 Tháng chín 2021
  RSS
 9. Tổ Đội Chiến 54

  Đề tài thảo luận:
  3
  Bài viết:
  495
  [TỔNG KẾT]MINIGAME -TỔ ĐỘI CHIẾN 54 Người viết: Belinda, 15 Tháng mười một 2021
  RSS
 10. Tổ Đội Chiến 55

  Đề tài thảo luận:
  3
  Bài viết:
  386
  [TỔNG KẾT MINIGAME] TỔ ĐỘI CHIẾN 55 Người viết: Longthan12345, 10 Tháng một 2022
  RSS
 11. Tổ Đội Chiến Lần 26

  Đề tài thảo luận:
  6
  Bài viết:
  701
  [TỔNG KẾT ] MINIGAME TỔ ĐỘI CHIẾN 26 Người viết: Void, 26 Tháng tư 2018
  RSS
 12. Tổ Đội Chiến 56

  Đề tài thảo luận:
  3
  Bài viết:
  350
  [TỔNG KẾT MINIGAME] TỔ ĐỘI CHIẾN 56 Người viết: Belinda, 11 Tháng ba 2022
  RSS
 13. Tổ Đội Chiến Lần 27

  Đề tài thảo luận:
  5
  Bài viết:
  759
  [MINIGAME]TỔ ĐỘI CHIẾN 27 Người viết: triaercc, 17 Tháng một 2023
  RSS
 14. Tổ Đội Chiến 57

  Đề tài thảo luận:
  6
  Bài viết:
  626
  [MINIGAME] TỔ ĐỘI CHIẾN 58 Người viết: ThanoS, 22 Tháng một 2023
  RSS
 15. Tổ Đội Chiến Lần 28

  Đề tài thảo luận:
  5
  Bài viết:
  758
  [TỔNG KẾT]MINIGAME TỔ ĐỘI CHIẾN 28 Người viết: kexuixeo007, 15 Tháng tám 2018
  RSS
 16. Tổ Đội Chiến Lần 29

  Đề tài thảo luận:
  3
  Bài viết:
  425
  [TRỰC TUYẾN]TỔ ĐỘI CHIẾN 29 Người viết: 1stWait, 7 Tháng mười 2018
  RSS
 17. Tổ Đội Chiến 59

  Đề tài thảo luận:
  8
  Bài viết:
  654
  [MINIGAME] UPDATE THÁNG 10/2022 P2 Người viết: doleduy, 21 Tháng một 2023
  RSS
 18. Tổ Đội Chiến Lần 30

  Đề tài thảo luận:
  5
  Bài viết:
  438
  [TỔNG KẾT]MINIGAME TỔ ĐỘI CHIẾN 30 Người viết: MotNoiBuon, 14 Tháng mười một 2018
  RSS
 19. Tổ Đội Chiến Lần 31

  Đề tài thảo luận:
  5
  Bài viết:
  433
  [TỔNG KẾT] MINIGAME TỔ ĐỘI CHIẾN 31 Người viết: J-Fla, 2 Tháng một 2019
  RSS
 20. Tổ Đội Chiến Lần 32

  Đề tài thảo luận:
  3
  Bài viết:
  225
  [TRỰC TUYẾN]TỔ ĐỘI CHIẾN 32 Người viết: OnlyMe, 4 Tháng hai 2019
  RSS
 21. Tổ Đội Chiến 61

  Đề tài thảo luận:
  3
  Bài viết:
  207
  [TRỰC TUYẾN] TỔ ĐỘI CHIẾN MÙA 61 Người viết: OreYahari, 13 Tháng một 2023
  RSS
 22. Tổ Đội Chiến Lần 33

  Đề tài thảo luận:
  3
  Bài viết:
  260
  RSS
 23. Tổ Đội Chiến 62

  Đề tài thảo luận:
  13
  Bài viết:
  889
  [TRỰC TUYẾN] TỔ ĐỘI CHIẾN MÙA 65 Người viết: OreYahari, 7 Tháng bảy 2023
  RSS
 24. Tổ Đội Chiến Lần 34

  Đề tài thảo luận:
  3
  Bài viết:
  294
  RSS
 25. Tổ Đội Chiến Lần 35

  Đề tài thảo luận:
  3
  Bài viết:
  296
  [TỔNG KẾT] MINIGAME TỔ ĐỘI CHIẾN LẦN 35 Người viết: bignude, 25 Tháng sáu 2019
  RSS
 26. Tổ Đội Chiến Lần 1

  Đề tài thảo luận:
  23
  Bài viết:
  1,446
  RSS
 27. Tổ Đội Chiến Lần 36

  Đề tài thảo luận:
  3
  Bài viết:
  286
  [TỔNG KẾT] EVENT TDC 36 Người viết: J-Fla, 12 Tháng tám 2019
  RSS
 28. Tổ Đội Chiến Lần 37

  Đề tài thảo luận:
  3
  Bài viết:
  234
  [MINIGAME]TỔ ĐỘI CHIẾN 37 Người viết: ThanCong, 29 Tháng chín 2019
  RSS
 29. Tổ Đội Chiến Lần 38

  Đề tài thảo luận:
  3
  Bài viết:
  292
  [TỔNG KẾT] MINIGAME TỔ ĐỘI CHIẾN LẦN 38 Người viết: FIRE, 14 Tháng mười một 2019
  RSS
 30. Tổ Đội Chiến Lần 39

  Đề tài thảo luận:
  3
  Bài viết:
  259
  [MINIGAME]TỔ ĐỘI CHIẾN 39 Người viết: giang1983, 4 Tháng hai 2020
  RSS
 31. Tổ Đội Chiến Lần 40

  Đề tài thảo luận:
  3
  Bài viết:
  268
  [TỔNG KẾT] EVENT TỔ ĐỘI CHIẾN 40 Người viết: alexquangtan1, 17 Tháng hai 2020
  RSS
 32. Tổ Đội Chiến Lần 41

  Đề tài thảo luận:
  3
  Bài viết:
  314
  [TỔNG KẾT] EVENT TỔ ĐỘI CHIẾN 41 Người viết: TomAadarsh, 2 Tháng tư 2020
  RSS
 33. Tổ Đội Chiến Lần 42

  Đề tài thảo luận:
  3
  Bài viết:
  339
  [TỔNG KẾT] EVENT TỔ ĐỘI CHIẾN 42 Người viết: vuahaitac123456, 2 Tháng sáu 2020
  RSS
 34. Tổ Đội Chiến Lần 43

  Đề tài thảo luận:
  3
  Bài viết:
  308
  [TỔNG KẾT] EVENT TỔ ĐỘI CHIẾN 43 Người viết: wjnter_love, 8 Tháng bảy 2020
  RSS
 35. Tổ Đội Chiến Lần 44

  Đề tài thảo luận:
  3
  Bài viết:
  276
  [TỔNG KẾT] EVENT TỔ ĐỘI CHIẾN 44 Người viết: TomAadarsh, 20 Tháng bảy 2020
  RSS
 36. Tổ Đội Chiến Lần 45

  Đề tài thảo luận:
  3
  Bài viết:
  245
  [TỔNG KẾT] EVENT TỔ ĐỘI CHIẾN 45 Người viết: Boiz, 9 Tháng chín 2020
  RSS
 37. Tổ Đội Chiến Lần 2

  Đề tài thảo luận:
  12
  Bài viết:
  1,046
  lỗi đăng nhập trợ uy subweb. Người viết: FuckLOL, 5 Tháng hai 2015
  RSS
 38. Tổ Đội Chiến Lần 3

  Đề tài thảo luận:
  28
  Bài viết:
  3,622
  [Thông báo] Top 3 trợ uy TĐC Người viết: MRLUCKKY, 1 Tháng tư 2015
  RSS
 39. Tổ Đội Chiến Lần 4

  Đề tài thảo luận:
  16
  Bài viết:
  1,474
  [Trực Tuyến] Tổ Đội Chiến lần thứ 4 Người viết: 9 July 1998, 26 Tháng năm 2015
  RSS
 40. Tổ Đội Chiến Lần 5

  Đề tài thảo luận:
  10
  Bài viết:
  2,632
  [Tổng kết] TĐC lần 5 Người viết: QUangTeop, 21 Tháng bảy 2015
  RSS
 41. Tổ Đội Chiến Lần 6

  Đề tài thảo luận:
  8
  Bài viết:
  1,410
  RSS
 42. Tổ Đội Chiến Lần 7

  Đề tài thảo luận:
  6
  Bài viết:
  1,291
  [Trực tuyến]Tổ Đội Chiến mùa thứ 7 Người viết: DatTenCungKho, 30 Tháng mười 2015
  RSS
 43. Tổ Đội Chiến Lần 8

  Đề tài thảo luận:
  4
  Bài viết:
  2,349
  [THÔNG BÁO] DANH SÁCH CHIA CỤM TỔ ĐỘI 8 Người viết: YugiohPro, 7 Tháng mười hai 2016
  RSS
 44. Tổ Đội Chiến Lần 9

  Đề tài thảo luận:
  4
  Bài viết:
  1,269
  [CHÍNH THỨC] Thông tin Tổ Đội Chiến lần 9 Người viết: YugiohPro, 7 Tháng mười hai 2016
  RSS
 45. Tổ Đội Chiến Lần 10

  Đề tài thảo luận:
  4
  Bài viết:
  1,210
  [Trực Tuyến] Tổ đội chiến lần 10 Người viết: ChristianKhanh, 8 Tháng sáu 2016
  RSS
 46. Tổ Đội Chiến Lần 11

  Đề tài thảo luận:
  5
  Bài viết:
  1,202
  [MiniGame Đặc Biệt] Sôi động mùa TĐC Người viết: MrSteven, 23 Tháng bảy 2016
  RSS
 47. Tổ Đội Chiến Lần 12

  Đề tài thảo luận:
  4
  Bài viết:
  1,098
  [MiniGame] Hãy đến và chiếm lấy em đi !!!! Người viết: ColinRola, 26 Tháng tám 2016
  RSS
 48. Tổ Đội Chiến Lần 13

  Đề tài thảo luận:
  4
  Bài viết:
  1,111
  RSS
 49. Tổ Đội Chiến Lần 14

  Đề tài thảo luận:
  5
  Bài viết:
  1,505
  [MiniGame] Tổ Đội Chiến - Banh Hàng Nhận Code Người viết: NCNC, 29 Tháng mười 2016
  RSS
 50. Tổ Đội Chiến Lần 15

  Đề tài thảo luận:
  6
  Bài viết:
  1,390
  [MiniGame] Tổ Đội Chiến Người viết: StrikeBack, 12 Tháng một 2017
  RSS
 51. Tổ Đội Chiến Lần 16

  Đề tài thảo luận:
  5
  Bài viết:
  851
  RSS
 52. Tổ Đội Chiến Lần 17

  Đề tài thảo luận:
  4
  Bài viết:
  926
  [MINI GAME ] TỔ ĐỘI CHIẾN 17 Người viết: J-Fla, 26 Tháng hai 2017
  RSS
 53. Tổ Đội Chiến Lần 18

  Đề tài thảo luận:
  5
  Bài viết:
  709
  RSS
 54. Tổ Đội Chiến Lần 19

  Đề tài thảo luận:
  5
  Bài viết:
  932
  [GÓP Ý ] SINH LÝ TDC 19 Người viết: hai94, 14 Tháng sáu 2017
  RSS
 55. Tổ Đội Chiến Lần 20

  Đề tài thảo luận:
  7
  Bài viết:
  1,356
  [TỔNG KẾT] MINIGAME TỔ ĐỘI CHIẾN 20 Người viết: J-Fla, 3 Tháng bảy 2017
  RSS
 56. Tổ Đội Chiến Lần 21

  Đề tài thảo luận:
  5
  Bài viết:
  1,261
  [TỔNG KẾT] MINIGAME TỔ ĐỘI CHIẾN 21 Người viết: Chaly, 6 Tháng chín 2017
  RSS
 57. Tổ Đội Chiến Lần 22

  Đề tài thảo luận:
  6
  Bài viết:
  802
  [TỔNG KẾT] MINIGAME TDC 22 Người viết: thuyentruong, 4 Tháng một 2018
  RSS
 58. Tổ Đội Chiến Lần 23

  Đề tài thảo luận:
  6
  Bài viết:
  824
  [TỔNG KẾT] TỔ ĐỘI CHIẾN 23 Người viết: Zuchiinii, 7 Tháng mười hai 2017
  RSS
 59. Tổ Đội Chiến Lần 24

  Đề tài thảo luận:
  6
  Bài viết:
  1,029
  [TỔNG KẾT] TỔ ĐỘI CHIẾN 24 Người viết: thuanhm88, 31 Tháng một 2018
  RSS
 60. Tổ Đội Chiến Lần 25

  Đề tài thảo luận:
  6
  Bài viết:
  662
  [TỔNG KẾT] MINIGAME TỔ ĐỘI CHIẾN 25 Người viết: Kise, 21 Tháng hai 2018
  RSS