Các Mùa Giải Đã Qua

 1. Tổ Đội Chiến Lần 26

  Đề tài thảo luận:
  6
  Bài viết:
  701
  [TỔNG KẾT ] MINIGAME TỔ ĐỘI CHIẾN 26 Người viết: Void, 26 Tháng tư 2018
  RSS
 2. Tổ Đội Chiến Lần 27

  Đề tài thảo luận:
  5
  Bài viết:
  756
  [TỔNG KẾT] MINIGAME TỔ ĐỘI CHIẾN 27 Người viết: kexuixeo007, 16 Tháng tám 2018
  RSS
 3. Tổ Đội Chiến Lần 28

  Đề tài thảo luận:
  5
  Bài viết:
  758
  [TỔNG KẾT]MINIGAME TỔ ĐỘI CHIẾN 28 Người viết: kexuixeo007, 15 Tháng tám 2018
  RSS
 4. Tổ Đội Chiến Lần 29

  Đề tài thảo luận:
  3
  Bài viết:
  425
  [TRỰC TUYẾN]TỔ ĐỘI CHIẾN 29 Người viết: 1stWait, 7 Tháng mười 2018
  RSS
 5. Tổ Đội Chiến Lần 30

  Đề tài thảo luận:
  5
  Bài viết:
  438
  [TỔNG KẾT]MINIGAME TỔ ĐỘI CHIẾN 30 Người viết: MotNoiBuon, 14 Tháng mười một 2018
  RSS
 6. Tổ Đội Chiến Lần 31

  Đề tài thảo luận:
  5
  Bài viết:
  433
  [TỔNG KẾT] MINIGAME TỔ ĐỘI CHIẾN 31 Người viết: J-Fla, 2 Tháng một 2019
  RSS
 7. Tổ Đội Chiến Lần 32

  Đề tài thảo luận:
  3
  Bài viết:
  225
  [TRỰC TUYẾN]TỔ ĐỘI CHIẾN 32 Người viết: OnlyMe, 4 Tháng hai 2019
  RSS
 8. Tổ Đội Chiến Lần 1

  Đề tài thảo luận:
  23
  Bài viết:
  1,444
  RSS
 9. Tổ Đội Chiến Lần 2

  Đề tài thảo luận:
  12
  Bài viết:
  1,046
  lỗi đăng nhập trợ uy subweb. Người viết: FuckLOL, 5 Tháng hai 2015
  RSS
 10. Tổ Đội Chiến Lần 3

  Đề tài thảo luận:
  28
  Bài viết:
  3,622
  [Thông báo] Top 3 trợ uy TĐC Người viết: MRLUCKKY, 1 Tháng tư 2015
  RSS
 11. Tổ Đội Chiến Lần 4

  Đề tài thảo luận:
  16
  Bài viết:
  1,474
  [Trực Tuyến] Tổ Đội Chiến lần thứ 4 Người viết: 9 July 1998, 26 Tháng năm 2015
  RSS
 12. Tổ Đội Chiến Lần 5

  Đề tài thảo luận:
  10
  Bài viết:
  2,632
  [Tổng kết] TĐC lần 5 Người viết: QUangTeop, 21 Tháng bảy 2015
  RSS
 13. Tổ Đội Chiến Lần 6

  Đề tài thảo luận:
  8
  Bài viết:
  1,410
  RSS
 14. Tổ Đội Chiến Lần 7

  Đề tài thảo luận:
  6
  Bài viết:
  1,291
  [Trực tuyến]Tổ Đội Chiến mùa thứ 7 Người viết: DatTenCungKho, 30 Tháng mười 2015
  RSS
 15. Tổ Đội Chiến Lần 8

  Đề tài thảo luận:
  4
  Bài viết:
  2,349
  [THÔNG BÁO] DANH SÁCH CHIA CỤM TỔ ĐỘI 8 Người viết: YugiohPro, 7 Tháng mười hai 2016
  RSS
 16. Tổ Đội Chiến Lần 9

  Đề tài thảo luận:
  4
  Bài viết:
  1,269
  [CHÍNH THỨC] Thông tin Tổ Đội Chiến lần 9 Người viết: YugiohPro, 7 Tháng mười hai 2016
  RSS
 17. Tổ Đội Chiến Lần 10

  Đề tài thảo luận:
  4
  Bài viết:
  1,210
  [Trực Tuyến] Tổ đội chiến lần 10 Người viết: ChristianKhanh, 8 Tháng sáu 2016
  RSS
 18. Tổ Đội Chiến Lần 11

  Đề tài thảo luận:
  5
  Bài viết:
  1,202
  [MiniGame Đặc Biệt] Sôi động mùa TĐC Người viết: MrSteven, 23 Tháng bảy 2016
  RSS
 19. Tổ Đội Chiến Lần 12

  Đề tài thảo luận:
  4
  Bài viết:
  1,098
  [MiniGame] Hãy đến và chiếm lấy em đi !!!! Người viết: ColinRola, 26 Tháng tám 2016
  RSS
 20. Tổ Đội Chiến Lần 13

  Đề tài thảo luận:
  4
  Bài viết:
  1,111
  RSS
 21. Tổ Đội Chiến Lần 14

  Đề tài thảo luận:
  5
  Bài viết:
  1,505
  [MiniGame] Tổ Đội Chiến - Banh Hàng Nhận Code Người viết: NCNC, 29 Tháng mười 2016
  RSS
 22. Tổ Đội Chiến Lần 15

  Đề tài thảo luận:
  6
  Bài viết:
  1,390
  [MiniGame] Tổ Đội Chiến Người viết: StrikeBack, 12 Tháng một 2017
  RSS
 23. Tổ Đội Chiến Lần 16

  Đề tài thảo luận:
  5
  Bài viết:
  851
  RSS
 24. Tổ Đội Chiến Lần 17

  Đề tài thảo luận:
  4
  Bài viết:
  926
  [MINI GAME ] TỔ ĐỘI CHIẾN 17 Người viết: J-Fla, 26 Tháng hai 2017
  RSS
 25. Tổ Đội Chiến Lần 18

  Đề tài thảo luận:
  5
  Bài viết:
  709
  RSS
 26. Tổ Đội Chiến Lần 19

  Đề tài thảo luận:
  5
  Bài viết:
  932
  [GÓP Ý ] SINH LÝ TDC 19 Người viết: hai94, 14 Tháng sáu 2017
  RSS
 27. Tổ Đội Chiến Lần 20

  Đề tài thảo luận:
  7
  Bài viết:
  1,356
  [TỔNG KẾT] MINIGAME TỔ ĐỘI CHIẾN 20 Người viết: J-Fla, 3 Tháng bảy 2017
  RSS
 28. Tổ Đội Chiến Lần 21

  Đề tài thảo luận:
  5
  Bài viết:
  1,261
  [TỔNG KẾT] MINIGAME TỔ ĐỘI CHIẾN 21 Người viết: Chaly, 6 Tháng chín 2017
  RSS
 29. Tổ Đội Chiến Lần 22

  Đề tài thảo luận:
  6
  Bài viết:
  802
  [TỔNG KẾT] MINIGAME TDC 22 Người viết: thuyentruong, 4 Tháng một 2018
  RSS
 30. Tổ Đội Chiến Lần 23

  Đề tài thảo luận:
  6
  Bài viết:
  824
  [TỔNG KẾT] TỔ ĐỘI CHIẾN 23 Người viết: Zuchiinii, 7 Tháng mười hai 2017
  RSS
 31. Tổ Đội Chiến Lần 24

  Đề tài thảo luận:
  6
  Bài viết:
  1,029
  [TỔNG KẾT] TỔ ĐỘI CHIẾN 24 Người viết: thuanhm88, 31 Tháng một 2018
  RSS
 32. Tổ Đội Chiến Lần 25

  Đề tài thảo luận:
  6
  Bài viết:
  662
  [TỔNG KẾT] MINIGAME TỔ ĐỘI CHIẾN 25 Người viết: Kise, 21 Tháng hai 2018
  RSS